Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Tòng Thị Phóng

Thứ ba, 01/06/2010, 04:07 (GMT+7)

(Tiểu sử) - Trân trọng giới thiệu tóm tắt tiểu sử đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XII.

 

đồng chí Tòng Thị Phóng

Họ và tên: Tòng Thị Phóng

Sinh ngày 10/2/1954.

Quê quán: phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Dân tộc: Thái.

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 20/11/1981.

Trình độ học vấn: Cử nhân Luật.

Lý luận chính trị: Cao cấp.

Tóm tắt quá trình công tác

Tháng 6/1965: Tham gia cách mạng

1991-1996: Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La.

Tháng 6/1996: tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La.

Tháng 9/1997: Phó Chủ nhiệm kiêm nhiệm Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Tháng 1/2001: Đại hội lần thứ 11 Đảng bộ Sơn La bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 4/2001: tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phân công Bí thư Trung ương Đảng.

Tháng 5/2002: Đại biểu Quốc hội khóa XI.

Tháng 9/2002: Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Tháng 4/2006: tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phân công Bí thư Trung ương Đảng.

Ngày 23/7/2007: tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XII được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Đại biểu Quốc hội khóa X, XI, XII.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@tongthiphong.org